Aýratyn metal merjen reňki bilen jelatin merjen kapsulasy

Gysga düşündiriş:

Jelatin merjen reňk kapsulasy(FDA DMF belgisi: 035448)
BSE mugt, TSE mugt
Specialörite merjen reňki, owadan dizaýn
Ölçegi: 000 # - 4 #


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Merjen jelatin boş kapsulasy dargaýar we esasan aşgazan tarapyndan sorulýar.Kapsulalar GMP standartynyň talaplaryna laýyklykda öndürilýär we dürli görnüşli ýarym awtomat we doly awtomatiki jelatin kapsulasyny doldurýan maşyn üçin amatly.

Bazaryň köp zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 000 #, 00 #, 0 # el, 0 #, 1 # el, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # we beýleki ölçegli kapsulalaryň ululyklaryny üpjün edýäris.Bu merjen owadan reňk önümiňizi bazarda tapawutlandyrmaga mümkinçilik berer.

Dolduryş ukyby

Kapsula doldurmak mümkinçiligi tablisasy aşakdaky ýaly görkezilýär.Ölçegi # 000 iň uly kapsuladyr we doldurmak kuwwaty 1,35ml.Ölçeg # 4 iň kiçi kapsulamyz we doldurmak ukyby 0,21ml.Dürli ululykdaky kapsulalary doldurmak ukyby, kapsulanyň mazmunynyň dykyzlygyna baglydyr.Dykyzlygy has uly we poroşok has inçe bolanda, doldurma kuwwaty has uludyr.Dykyzlygy has kiçi we poroşok has uly bolanda, doldurmak kuwwaty has kiçi bolýar.
Global dünýäde iň meşhur ululyk # 0, meselem, belli agyrlyk güýji 1g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 680mg.Specificörite agyrlyk güýji 0.8g / cc bolsa, doldurmagyň kuwwaty 544mg.Doldurmak prosesinde oňat ýerine ýetirmek üçin iň oňat doldurma kuwwaty, kapsulanyň ululygyny talap edýär.
Gaty köp poroşok doldursaňyz, kapsulanyň gulplanmadyk ýagdaýyna we mazmunyň syzmagyna ýol açar.Adatça, saglyk iýmitleriniň köpüsinde goşma tozanlar bolýar, şonuň üçin olaryň bölejikleri dürli ululykda bolýar.Şonuň üçin, doldurma kuwwaty standarty hökmünde 0.8g / cc-de belli agyrlyk güýjüni saýlamak has ygtybarlydyr.

Gelatin capsule (1)

Çig mal

Jelatiniň esasy düzümi aminokislotalardan emele gelýän belokdyr.Biz diňe dünýä derejesindäki öndürijilerden “Bovine Spongiform Ensefalopatiýa” (BSE) we Haýwan Spongiform Ensefalopatiýasy (TSE) -den erkin önüm öndürýäris.Çig malyň gelip çykyşy “Umuman howpsuz diýlip ykrar edilýär” (GRAS) hökmünde tassyklanýar.Şonuň üçin YQ jelatin merjen reňkli kapsulalaryň hili ygtybarly we ygtybarly.Merjen pigmenti, USP, EP, JP-e laýyk gelýän ýokary hilli standart bilen Germaniýadan getirilýär.

Spesifikasiýa

Gelatin capsule (3)

Üstünlik

1.Haýsydyr göwher reňki, ýalpyldawuk we owadan, önümiňizi tapawutlandyryň
2.BSE Mugt, TSE Mugt, Allergen Mugt, Konserwatiw Mugt, - GMO däl
3.Orsyz we tagamsyz.Alluwutmak aňsat
4. NSF c-GMP / BRCGS görkezmelerine laýyklykda öndürildi
5. highokary tizlikli we ýarym awtomat kapsula doldurma enjamynda ajaýyp doldurma öndürijiligi

Gelatin capsule (2)

Şahadatnama

* NSF c-GMP, BRCGS, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO45001, KOSHER, HALAL, DMF hasaba alyş


  • Öňki:
  • Indiki:

    • sns01
    • sns05
    • sns04