Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Qingdao Yiqing Biotehnologiýa Co., Ltd.” otuz ýyldan gowrak wagt bäri boş gaty derman derman kapsulalaryny awtomatiki öndürmekde ýöriteleşýär.Hytaýda kapsulalar senagatynyň standartyny esaslandyryjy, boş kapsulalary awtomatiki öndürmegiň öňdebaryjysy, täze materiallary we täze tehnologiýalary wagyz etmekde we ulanmakda öňdebaryjy we önüm howpsuzlygyny yzygiderli goraýan bu kompaniýa bu kompaniýalaryň biri boldy Hytaýda kapsula pudagynda iň möhüm nyşanly kärhanalar.
Biziň öndüren her bir kapsulada, Çingdao şäheriniň "DNK" belligi bar. Çingdaonyň kapsula öndürijileri adam parahatçylygy we jemgyýetiň saglygy üçin tüýs ýürekden dileg edýärler!
Qingdao, gowşurylyp bilinjek dünýä belli markalary köpeltmek üçin geljegi uly ýer.
Kompaniýa, zehinli elita, tebigy gözellik we ajaýyp dag we deňiz bilen amatly geografiki ýerde ýerleşýär.
Qingdao Yiqing, häzirki wagtda bölekleýin Qingdao Gon Science & Technology Co., Ltd (Şençzhenen bir Stockasynyň KOK dolandyryş geňeşinde sanalan kompaniýa, aksiýa kody: 002768) eýeçilik edýär.

Qingdaonyň kapsula öndürijileri adam parahatçylygy we jemgyýetiň saglygy üçin tüýs ýürekden dileg edýärler!

about (2)

Biz kim

1986-njy ýylda esaslandyrylan “Yiqing Capsule” häzirki wagtda 60 milliard kapsulany goldaýan kuwwaty bilen dünýäde iň köp boş gaty kapsula öndüriji.

2004-nji ýyldan bäri, Yiqing kapsulasy, Hytaý lukmançylyk gaplaýyş birleşiginiň boş kapsulalar komitetiniň baş bölümi bolup, Hytaý lukmançylyk gaplaýyş birleşiginiň taryhynda ilkinji senagat standartyny gurady we düzdi.

“Yiqing Capsule”, Hytaýyň kapsula pudagynda 2011-nji ýyldan bäri NSF c-GMP şahadatnamasyny alan ilkinji kompaniýa boldy. Şu wagta çenli Yiqing ISO9001, ISO45001, ISO14001, NSF c-GMP, BRCGS, Koşer, Halal, FDA we beýleki abraýly şahadatnamalary aldy. , we CFDA we ABŞ FDA tarapyndan kapsulalaryň tapgyryny bellige almagy yzygiderli tamamladylar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

30 ýyldan gowrak gözleg we boş kapsulada önümçilik tejribesi bolan Yiqing, häzirki wagtda TiO2 mugt kapsulasy, HPMC weggie kapsulasy, Pullulan tebigy kapsulasy (adaty görnüş we NOP organiki) ýaly 000 # - 4 # -den dürli ýokary hilli boş kapsulanyň görnüşlerini öndürip biler. kepillendirilen görnüşi), jelatin kapsulasy we enterik jelatin kapsulasy.
Gaty hil standartyna esaslanyp, ähli önümçilik döwründe ETO-ny kabul etmejekdigimize söz berýäris.Pestisid däl galyndy, BSE däl / TSE, GMO däl.Şöhle bejergisi ýok.

Customöriteleşdirilen reňkler (merjen reňkini goşmak bilen), halka çap etmek, eksenel çap etmek, iki reňkli çap etmek ýaly baýlaşdyrylan görnüşleri hödürleýäris.

“Yiqing”, “Yiling Pharmaceutical”, “Sinopharm”, “Qilu Pharmaceutical”, “Hengrui Pharmaceutical”, “nanunnan Baiyao” we ş.m. ýaly derman senagatynyň öňdebaryjy markalary tarapyndan strategiki hyzmatdaşlara goşuldy. Şeýle hem önümler Amerika, Europeewropa, Okeaniýa we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly ýurtlara we sebitlere durnukly eksport edilýär. .Kapsulalar CP, USP, EP we JP bilen duşuşýar we hünärmen toparymyz ýerli önümiň ýerine ýetirilişini tamamlamak üçin sizi goldaýar.

about

  • sns01
  • sns05
  • sns04